Da li ste znali?

3,44 milijarde $ od 6,11 ukupnih ulaganja u zemlje Jugoistočne Evrope u 2020. dobila je Srbija.

15 predsednika vlada se promenilo u Rumuniji u zadnjih 10 godina.

Bilo kog od 3 predsednika Bosne i Hercegovine može skinuti sa vlasti strani diplomata (tzv. Visoki predstavnik).

5 puta u zadnjih 5 godina u parlamentu Bugarske razmatrano je nepoverenje vladi.

Sa > 1.300 geotermalnih izvora Mađarska je najbogatija zemlja na svetu po ovom pokazatelju.
U top 10 zemalja sveta po broju mobilnih telefona u odnosu na broj stanovnika nalazi se Crna Gora.
3 puta više Albanaca žive van Albanije, nego u samoj zemlji.
24.000 hektara vinograda registrovano je u Severnoj Makedoniji (površina zemlje – 25 hilj. km2).